ผู้บริหาร

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด

Example photo

นายวราวุธ ศิลปอาชา


 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Example photo

นายชํานาญวิทย์ เตรัตน์


 ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

Example photo

นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร


 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดตราดเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ แบบติตดามการใช้ประโยชน์ https://forms.gle/Q1EuAZv1ADig64Uq7

รายละเอียด
 • 29 กันยายน 2566
 • 3
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ แบบประเมินความพึงพอใจ https://forms.gle/R6Lgso1m5paLoWMu8

รายละเอียด
 • 29 กันยายน 2566
 • 2
ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ^^ เรื่อง

รายละเอียด
 • 29 กันยายน 2566
 • 2
*****ข่าวประชาสัมพันธ์**** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ขอประชาสัมพันธ์ประกาศการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในเดือนกันยายน 2566 เลื่อนการเบิกจ่ายไปก่อน เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ อยู่ระหว่างในการของบประมาณเพิ่มเติม หากมีการเบิกจ่ายวันไหนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ

รายละเอียด
 • 8 กันยายน 2566
 • 7
..อ่านข่าวทั้งหมด...

“ข่าวสาร พมจ.ตราด”


ภาพกิจกรรม

“ภาพกิจกรรม พม.ตราด”

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมเก็บขยะริมถนนทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ

 • 2 ตุลาคม 2566
 • 0
 • 0

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566

 • 2 ตุลาคม 2566
 • 0
 • 8

วันที่ 28 กันยายน 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดตราด ประจำปี 2566 สมัชชาสุขภาพจังหวัดตราด "5 ดีวิถีตราด คุณภาพ คุณธรรม" พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในหัวเรื่อง "สานพลังจังหวัดตราด ขับเคลื่อนงาน 5 ดี วิถีตราด ให้มีคุณภาพ คุณธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป"

 • 2 ตุลาคม 2566
 • 0
 • 5

วันที่ 28 กันยายน 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการบนศาลากลางจังหวัดตราด ร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติ หน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดตราด เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Nation Flag Day) ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย เป็นการน้อมระลึกในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2460

 • 2 ตุลาคม 2566
 • 0
 • 5
..ข่าวทั้งหมด...

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ