สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด


avatar

   ประชาสัมพันธ์การให้บริการกองทุนผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุ คุณสมบัติการกู้ยืมเงินและรายละเอียดคุณสมบัติของผู้กู้และผู้ค้ำ 1. การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ กองทุนผู้สูงอายุ 2. การให้การสนับสนุนโครงการ

1 เมษายน 2564 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 102
เอกสารดาวน์โหลด : แนบไฟล์

พมจ.ตราด

 ประชาสัมพันธ์การให้บริการกองทุนผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุ คุณสมบัติการกู้ยืมเงินและรายละเอียดคุณสมบัติของผู้กู้และผู้ค้ำ

1. การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ กองทุนผู้สูงอายุ
2. การให้การสนับสนุนโครงการ
โดยสามารถดาวโหลดเอกสารประกอบเงินกู้ผู้สูงอายุได้ที่ลิงค์https://bit.ly/3wf77cd และhttps://bit.ly/3wg0d6w

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ