สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด


avatar

   ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่องการรับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ พนักงานหรือลูกจ้างในพื้นที่ ที่ถูกเลิกจ้าง ขาดรายได้ หรือได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 เพื่อคัดเลือกและจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 15,000 บาท โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ หรือเข้ามาได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดตราด

16 มีนาคม 2564 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 106
เอกสารดาวน์โหลด : แนบไฟล์

พมจ.ตราด

 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่องการรับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ พนักงานหรือลูกจ้างในพื้นที่ ที่ถูกเลิกจ้าง ขาดรายได้ หรือได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 เพื่อคัดเลือกและจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 15,000 บาท โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้หรือที่http://trat.m-society.go.th/pmj/hotnew/file/76.pdf หรือเข้ามาได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดตราด

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ