สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด


avatar

    สนง.พมจ.ตราด ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง การรับสมัครผู้ถูกเลิกจ้าง และขาดรายได้จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 เพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด จำนวน 2 ตำแหน่ง

28 เมษายน 2563 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 138
เอกสารดาวน์โหลด : แนบไฟล์

พมจ.ตราด

 สนง.พมจ.ตราด ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด   เรื่อง การรับสมัครผู้ถูกเลิกจ้าง และขาดรายได้จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 เพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด จำนวน 2 ตำแหน่ง
1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม จำนวน 2 อัตรา
โดยสามารถดูรายละเอียดและใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ