สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด


avatar

   รมว.พม.ให้กำลังใจผู้ร่วมกิจกรรม พม. อาสา ร่วมทำหน้ากากผ้า สู้ไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีอพม.และจิตอาสา ทั้งเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม

16 มีนาคม 2563 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 106
เอกสารดาวน์โหลด : แนบไฟล์

พมจ.ตราด

 วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ให้กำลังใจผู้ร่วมกิจกรรม "พม. อาสา ร่วมทำหน้ากากผ้า สู้ไวรัสโควิด-19" ซึ่งมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และจิตอาสา ทั้งเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกระทรวง พม. จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 17.00 น. โดยได้เตรียมเจ้าหน้าที่สอนการทำหน้ากากผ้าสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก พร้อมจัดวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งจักรเย็บผ้า และมีการขับร้องเพลงจากศิลปินจิตอาสาระหว่างกิจกรรม ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ