สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด


avatar

   ****ข่าวประชาสัมพันธ์***** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด #ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน พม.ตราด ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในด้านต่างๆ ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถติดต่อได้ทางช่องทาง Line Offical Account พม.ตราด @307dLqku โดยสแกนผ่าน QR Code ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

17 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 89
เอกสารดาวน์โหลด : แนบไฟล์

พมจ.ตราด

 ****ข่าวประชาสัมพันธ์*****

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด
#ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน พม.ตราด ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในด้านต่างๆ ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถติดต่อได้ทางช่องทาง Line Offical Account พม.ตราด @307dLqku โดยสแกนผ่าน QR Code ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ