สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

ภาพข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ได้รับการประสานงานจาก สำนักงาน พมจ.ชุมพร ขอให้ตรวจสอบกรณี Facebook Group แจ้งเหตุชุมพร V.2 นำเสนอโพสต์ของกุ้งนาง แม่กอข้าว มีรายละเอียดว่า “เค้าเป็นน้องสาวของดิฉันเองค่ะ น้องเค้ายุที่จังหวัดตราด เค้าส่งข้อความมา ขอความช่วยเหลือให้ไปรับเค้าที เค้าจะถูกสามีทำร้ายร่างกายตลอดระยะ 2 ปีนี้…”

17 กันยายน 2564 09:36:07 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 74

 • 17 กันยายน 2564
 • 307
 • 17 กันยายน 2564
 • 307
 • 17 กันยายน 2564
 • 306

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ