ผู้บริหาร

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด

Example photo

นายจุติ ไกรฤกษ์


 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Example photo

นายภิญโญ ประกอบผล


 ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

Example photo

นางสาววรรณา อรัญกุล


 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราดประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line Officail Account "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784

รายละเอียด
 • 12 มกราคม 2564
 • 5
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดตราด ที่2769/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายละเอียด
 • 30 ธันวาคม 2563
 • 9
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

รายละเอียด
 • 30 ธันวาคม 2563
 • 4
ที่ ตร ๐๐๑๗.๑๔/ว ๑๗๓๔๒ ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความร่วมมือให้เชื่อมโยงหัวข้อสื่อออนไลน์ : E-learning บนเว็บไซต์ www.oic.go.th

รายละเอียด
 • 24 ธันวาคม 2563
 • 13
..อ่านข่าวทั้งหมด...

“ข่าวสาร พมจ.ตราด”


ข่าวรับสมัครงาน
  ข่าวประกวดราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
    รายงานตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้าง
     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
      ข่าวอื่นๆ
       ข่าวอื่นๆ2
        ข่าวอื่นๆ3

         ภาพกิจกรรม

         “ภาพกิจกรรม พม.ตราด”

         วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายปรีชา ภู่พันธุ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด

         • 29 ธันวาคม 2563
         • 5
         • 8

         วันที่ 22-23 ธันวาคม 2563 นายปรีชา ภู่พันธุ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยนางสางชลดา เยาวรัตน์ นักพัฒนาสังคมปฎิบัติการและนางสาวธมกร เหมตะเวน นิติกร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทีม One Home เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่

         • 24 ธันวาคม 2563
         • 4
         • 6

         วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตราด

         • 24 ธันวาคม 2563
         • 3
         • 4

         วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 06.30 น. นายปรีชา ภู่พันธุ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางอรทัย เจริญพืช นักพัฒนาสังคมชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เข้าร่วมโครงการ"ผู้ว่าฯ พาทำบุญ" แต่งผ้าไทย เบิกบานใจวิถีชาวพุทธ จังหวัดตราด

         • 24 ธันวาคม 2563
         • 5
         • 6
         ..ข่าวทั้งหมด...

         สำนักงานรัฐมนตรี
         การเคหะแห่งชาติ
         สำนักงานธนานุเคราะห์
         สถาบันพัฒนาองค์กร

         เกี่ยวกับกระทรวง
         • ประวัติกระทรวง
         • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
         • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
         • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
         • ตรากระทรวง พม.
         • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
         • (Chief Information officer: CIO)
         • ติดต่อเรา
         ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
         • คณะ CIO
         • วิสัยทัศน์และนโยบาย
         • ข่าวสารซีไอโอ
         • การบริหารด้านไอซีที
         • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
         เอกสาร / บทความ
         • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
         • งานวิจัย
         • เอกสารเผยแพร่
         • บทความแนะนำ
         • ผลงานทางวิชาการ
         • รายงานการไปราชการ
         • เอกสารประกอบการประชุม
         สารสนเทศ
         • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
         • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
         • Social MIS
         • สถิติด้านสังคม STAT INFO
         • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
         • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ