พมจ.ตราด

avatar

ประกาศจังหวัดตราด เรื่องการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2020-06-26 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 125
เอกสารดาวน์โหลด : แนบไฟล์


พมจ.ตราด

ประกาศจังหวัดตราด เรื่องการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
  • ประวัติกระทรวง
  • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
  • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
  • ตรากระทรวง พม.
  • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
  • (Chief Information officer: CIO)
  • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
  • คณะ CIO
  • วิสัยทัศน์และนโยบาย
  • ข่าวสารซีไอโอ
  • การบริหารด้านไอซีที
  • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
  • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
  • งานวิจัย
  • เอกสารเผยแพร่
  • บทความแนะนำ
  • ผลงานทางวิชาการ
  • รายงานการไปราชการ
  • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
  • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
  • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
  • Social MIS
  • สถิติด้านสังคม STAT INFO
  • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
  • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ