สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

ภาพข่าวกิจกรรม

จากการณีสื่อท้องถิ่น ตราดทีวี นำเสนอข่าวหัวข้อ "เจ้าของใจสลาย ไฟไหม้เรือ 5 ลำ หลังจอดงดทำประมง เสียหายหลายสิบล้าน" เหตุเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 03.30 น. ณ คานเรือท่านคร หมู่ที่ 1 ถนนชลประทาน ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ต่อมาเวลา 09.30 น. น.ส.จรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงดังกล่าว

18 มกราคม 2565 04:27:33 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 20

 • 18 มกราคม 2565
 • 13
 • 18 มกราคม 2565
 • 14
 • 18 มกราคม 2565
 • 15
 • 18 มกราคม 2565
 • 12
 • 18 มกราคม 2565
 • 13
 • 18 มกราคม 2565
 • 13

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ