สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

ภาพข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวสุภารัตน์ เจริญลาภ นักสังคมสงเคราะห์, นางสาวมาลัยวรรณ สนธิศริ นักสังคมสงเคราะห์, นางสาวณัฐวรรณ สงวนหงส์ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และนายอภิชิต สาคร ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 18 ครอบครัว ในพื้นที่ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

6 มกราคม 2565 09:32:55 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 17

 • 6 มกราคม 2565
 • 11
 • 6 มกราคม 2565
 • 11
 • 6 มกราคม 2565
 • 10
 • 6 มกราคม 2565
 • 10
 • 6 มกราคม 2565
 • 10

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ