สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

ภาพข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายนางสาวธมกร เหมตะเวน ตำแหน่งนิติกร นายฐิติกร วังรัตน์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด และนายอติรุจ ภาอุทัยศิริ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด อพม.ตำบลหนองบอน พร้อมกับปลัดอำเภอบ่อไร่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนันตำบลหนองบอน และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด (ส.อบจ.ตราด) ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเว็บไซต์ข่าวมติชนออนไลน์ นำเสนอข่าวหัวข้อ ร้องสื่อช่วย 5 เยาวชนไทย ถูกหลอกทำงานเว็บพนันในกัมพูชา

25 พฤศจิกายน 2564 09:17:30 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 15

 • 25 พฤศจิกายน 2564
 • 9
 • 25 พฤศจิกายน 2564
 • 8
 • 25 พฤศจิกายน 2564
 • 8
 • 25 พฤศจิกายน 2564
 • 8
 • 25 พฤศจิกายน 2564
 • 8
 • 25 พฤศจิกายน 2564
 • 8

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ