สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

ภาพข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายอติรุจ ภาอุทัยศิริ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมโครงการและติดตามโครงการอบรมทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่และฝุ่นควันจากวิกฤตไฟไหม้ป่า และเพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19)

19 มีนาคม 2563 10:30:13 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 35

 • 19 มีนาคม 2563
 • 16
 • 19 มีนาคม 2563
 • 16
 • 19 มีนาคม 2563
 • 17
 • 19 มีนาคม 2563
 • 16

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ