สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

ภาพข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (น.ส.วรรณา อรัญกุล) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัย ซึ่งได้รับบริจาคจาก ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม (นายชวน หลีกภัย) เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 มอบให้แก่ประธาน อพม.อำเภอ เพื่อเป็นตัวแทนส่งมอบหน้ากากอนามัยไปยังกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยได้รับเกียรติจาก นายอำเภอเขาสมิง เป็นผู้มอบให้แก่ นางนพรัตน์ เปรมสุข ผู้แทน อพม. อำเภอเขาสมิง

12 กรกฎาคม 2564 09:53:04 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 11

 • 12 กรกฎาคม 2564
 • 5

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ