สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

ภาพข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้ว่าที่ รต.อนล ศรีสำราญ นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วย ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด และนักพัฒชุมชนฯ กำนัน และผอ.รพ.สต ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด ร่วมประชุมหาแนวทางการช่วยเหลือ คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม บ้านเลขที่ 4 หมู่ 2 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด มีพฤติกรรมอาละวาด เดินเร่ร่อน สร้างความหวาดกลัวให้กับคนในชุมชน

7 กรกฎาคม 2564 09:57:42 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 12

 • 7 กรกฎาคม 2564
 • 4
 • 7 กรกฎาคม 2564
 • 5
 • 7 กรกฎาคม 2564
 • 4

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ