สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

ภาพข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้นางสาวสุภารัตน์ เจริญลาภ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด (นางสาววาเลนไทน์ ศรสีทอง) และเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณี หญิงสาววัย 41 ปี ต้องเลี้ยงดูบุตรวัย 4 ปี ไม่มีเงินลงทุนประกอบอาชีพ และไม่มีที่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ในพื้นที่ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

21 มิถุนายน 2564 11:38:25 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 11

 • 21 มิถุนายน 2564
 • 4
 • 21 มิถุนายน 2564
 • 4
 • 21 มิถุนายน 2564
 • 3

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ