“พมจ.ตราด”


avatar
   

14 มิถุนายน 2564 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 6

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

วันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้นางสาวประภาพร แก้วศรี นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดระเบียบขอทานบริเวณตลาดไร่รั้ง เขตเทศบาลเมืองตราด ผลการตรวจพบ/วันที่ 10 มิ.ย. 2564 พบ ผู้แสดงความสามารถที่มีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 กำหนดแล้ว ทำการแสดงบริเวณตลาดฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่พบผู้ทำการขอทานแต่อย่างใด /วันที่ 11 มิ.ย. 2564 พบผู้ทำการแสดงร้องเพลง ยังไม่มีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ภูมิลำเนาจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ได้ตักเตือนและให้คำแนะนำในการออกบัตรฯ ตามกฎหมาย ต่อไป

 • 14 มิถุนายน 2564
 • 6

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ