“พมจ.ตราด”


avatar
   

30 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 11

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวประภาพร แก้วศรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางสาวนันท์นภัส สีสุก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ร่วมจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ตราด ตำรวจ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เทศบาลเมืองตราด อาสาสมัครพัฒนาสังคม เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจตาม พ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 และ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ ตลาดไร่รั้ง เขตเทศบาลเมืองตราด ผลปรากฎพบผู้ทำการขอทาน เพศชาย 1 ราย เดินขอเงินประชาชนที่มาใช้บริการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค มีอาการเมาสุรา ซึ่งเป็นบุคคลที่เจ้าหน้าที่ได้เคยให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการเรียบร้อยแล้ว แต่กลับมาขอทานซ้ำ เจ้าหน้าที่ได้แยกตัวมาพูดคุย ชี้แจงทำความเข้าใจไม่ให้มาขอทานเช่นนี้อีก และนัดหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2564 ต่อไป

 • 30 พฤศจิกายน 2564
 • 11

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ