“พมจ.ตราด”


avatar
   

8 กันยายน 2564 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 9

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

กรณีสื่อนำเสนอข่าวผ่านสื่อโซเชียล ช่องไทยรัฐ TV 32 , ไทยรัฐออนไลน์ และตราดโพสต์นิวส์ กรณี ย่าเสี่ยงถูกกักตัวทะเลาะสามีแย่งเงินเยียวยาหลาน 2,000 บาท สุดท้ายผูกคอประชดหวิดดับ โดยนำเสนอในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 นั้น วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และอพม.ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่บ้านเลขที่ 636 หมู่ 1 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยครอบครัวอาศัยอยู่ร่วมกัน 3 คน ดังนี้ 1. นายวิชัย วันเพ็ญ อายุ 69 ปี มีความเกี่ยวข้องเป็นปู่เลี้ยง เดิมประกอบอาชีพช่างก่อสร้าง ปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพ มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 600 บาท 2. นางหญิง เอนกนันท์ อายุ 62 ปี มีความเกี่ยงข้องเป็นย่า ประกอบอาชีพตำน้ำพริกขาย มีรายได้เดือนละประมาณ 2,000 บาท และบุตรสาวเป็นผู้จ่ายค่าเช่าห้องให้ เดือนละ 1,500 บาท และค่าใช้จ่ายในการครองชีพเดือนละ 2,000 บาท รวมทั้งย่าอยู่ระหว่างกักตัวเนื่องจากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ต่อการติดเชื้อ COVID-19 3. เด็กชายทินกร เนตรสุวรรณ อายุ 8 ปี กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งในวันดังกล่าวผู้ประสบเหตุและสามีได้ทะเลาเรื่องเงินเยียวยาหลาน 2,000 บาท และผูกคอประชด ปัจจุบันเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตราด การดำเนินการให้ความช่วยเหลือ 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และพิจารณาให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ จำนวน 3,000 บาท 2. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พิจารณาให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ 3. ประสานโรงพยาบาลตราด เพื่อนำ นายวิชัย วันเพ็ญ และเด็กชายทินกร เนตรสุวรรณ เข้ารับการตรวจ COVID-19 เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยง 4. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด ให้คำปรึกษาและให้กำลังใจกับครอบครัว เนื่องจากครอบครัวยังมีความวิตกกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 • 8 กันยายน 2564
 • 9

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ